Kontakt

BKP ELEKTRO, s.r.o.
Čsl. tankistov 2/A

Bratislava
841 06

Tel:+421 2 659 567 36
Fax:+421 2 654 584 95
E-mail:bkpelektro@bkpelektro.sk

Portfólio služieb ...

Kompletné elektromontážne a zemné práce

  • vnútorné a vonkajšie silnoprúdové NN rozvody, prípojky NN, rozvádzače NN
  • štrukturované počítačové siete, telefónne rozvody, montáž, konfigurácia, certifikačné meracie protokoly
  • rozvody EPS, EZS, STA
  • montáže uzemnenia, aktívnych a pasívnych bleskozvodov
  • montáže svietidiel do interéru a exteriéru, vonkajšieho osvetlenia, stožiarov a rozvádzačov vonkajšieho osvetlenia
  • montáž VN rozvodov, VN zariadení a trafostaníc do 52KV, prípojky VN
  • montáž a programovanie inteligentných elektroinštaláčných systémov
  • aktívne a pasívne štrukturované počítačové siete
  • montáže domácich audio a video telefónov pre ľubovolný počet účastníkov a brán
  • zemné výkopové práce, betónové základy pre rozvádzače a stožiare, stavebné práce