Kontakt

BKP ELEKTRO, s.r.o.
Čsl. tankistov 2/A

Bratislava
841 06

Tel:+421 2 659 567 36
Fax:+421 2 654 584 95
E-mail:bkpelektro@bkpelektro.sk

Certifikáty a oprávnenia ...

Licencia na prevádzkovanie technickej službyOprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení elektrotechnických